Privacyverklaring en het gebruik van Google Analytics©

Kuehne + Nagel heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te tonen dat wij veel belang hechten aan privacy. Hieronder kunt u lezen welke informatie wij via deze website verzamelen en verspreiden.

Als u zich registreert om toegang te krijgen tot delen van onze website die voorbehouden zijn aan onze klanten (“Geregistreerde Gebruiker”), dan verplicht het systeem u tot het verstrekken van contactgegevens, zoals uw naam en e-mailadres, en in sommige gevallen (een deel van) uw postadres of uw telefoonnummer. Deze informatie wordt gebruikt om contact op te nemen met Geregistreerde Gebruikers voor zuiver operationele zaken met betrekking tot het gebruik van KN Login, zoals berichten over tijdelijke onbereikbaarheid van de website of nieuwe functies van het systeem.

Wij verkopen geen individuele namen van klanten of andere persoonlijke profielinformatie door aan derden. Ook delen wij geen informatie die is geleverd door Geregistreerde Gebruikers met onze partners of welke andere derden dan ook. Alle informatie die is verstrekt door de Geregistreerde Gebruikers wordt opgeslagen volgens de van toepassing zijnde wetten, en voor zolang als deze wetten dat voorschrijven. 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar servers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Als de functie van het anonimiseren van IP-adressen is geactiveerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst ingekort of deels onleesbaar gemaakt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar ingekort. Google zal deze informatie namens de websiteprovider gebruiken om te evalueren hoe u de website gebruikt, om ten behoeve van websitebeheerders rapporten over de activiteiten op de website op te stellen, en om andere diensten aan de websiteprovider aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die in het bezit zijn van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren via de instellingen van uw browser. Houd u er dan wel rekening mee dat u dan wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten. Ook kunt u voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) vastlegt en gebruikt door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Voor meer informatie over het afmelden en hoe u de add-on correct installeert, klikt u hier.

Meer informatie over de gebruikersvoorwaarden en data privacy kunt u vinden op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of op http://www.google.com/policies/privacy. Houd er rekening mee dat de Google Analytics code op deze website is aangevuld met “gat._anonymizeIp();” om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te waarborgen (“IP-masking”).

Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Kuehne + Nagel op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Privacyverklaring voor KN FreightNet voor LCL

Als u als gastgebruiker inlogt bij onze KN FreightNet-dienst of als u zich registreert, wordt u verzocht contactgegevens in te voeren, zoals uw naam en e-mailadres, en in sommige gevallen (een deel van) uw postadres of uw telefoonnummer. Deze informatie wordt gebruikt om contact met u op te nemen voor operationele zaken. Wij kunnen eventueel ook contact met u opnemen voor marketingdoeleinden of om u nieuwe diensten aan te bieden. U kunt zich voor deze diensten afmelden door te klikken op “afmelden”. Als u daarna nogmaals via de website contact opneemt met Kuehne + Nagel, wordt u opnieuw ingeschreven en dient u zich, indien gewenst, opnieuw af te melden.