De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft sinds 1 juli 2016 het SOLAS-verdrag (voor de beveiliging van mensenlevens op zee) gewijzigd. Hiermee wordt het opgeven van het geverifieerde brutogewicht (VGM) van containers wereldwijd verplicht.

Grote incidenten en ongevallen ten gevolge van te zwaar beladen containers waren de aanleiding voor de internationale gemeenschap van zeevervoerders om actie te ondernemen ter voorkoming van incorrecte opgaven van gewicht. De IMO heeft daarom, in samenwerking met vertegenwoordigers uit de sector, specifieke regels aangenomen als onderdeel van het SOLAS-verdrag.

De VGM (Verified Gross Mass) vereisten zijn van invloed op de communicatie, infrastructuur en processen van alle deelnemers binnen de supply chain. Omdat er weinig tijd was voor het implementeren van de VGM-methodes en -regels heeft Kuehne + Nagel nauw samengewerkt met partnervervoerders en e-commerce hubs om bijtijds voor efficiënte en betrouwbare internationale communicatienormen en -processen te zorgen.

World map SOLAS Americas Europe & Africa Asia & Australia

Klik op een geografische regio voor meer informatie over de implementatierichtlijnen en reguleringen per land volgens de World Shipping Council.