Wat is SOLAS?

SOLAS staat voor “International Convention for the Safety of Life at Sea” (Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee). Het verdrag bestaat al sinds 1914, en is destijds opgesteld naar aanleiding van de ramp met de Titanic in 1912. Sinds die tijd zijn er meerdere versies geweest en sinds 1948 wordt SOLAS aangepast en actueel gehouden door de International Maritime Organization (IMO).

Wat is het VGM van een container?

VGM staat voor “Verified Gross Mass” (geverifieerd brutogewicht) en verwijst naar het totale gewicht van de lading (gewicht van de lading zelf, het laadmateriaal (zoals pallets en laadborden, vul-, stuw- en bevestigingsmateriaal) en het leeggewicht van de container).

Wat zijn de basisvereisten?

De Expediteur moet aan de zeevervoerder het geverifieerde brutogewicht (VGM) van de container doorgeven, inclusief het cargogewicht, het gewicht van alle apparatuur en materiaal voor het laden, het vul- en stuwmateriaal, en het leeggewicht van de container, met de handtekening (dit mag een elektronische handtekening zijn) van degene die verantwoordelijk is voor het opgegeven gewicht. Deze informatie moet aan de vervoerder worden verstrekt, bij voorkeur voordat de container aankomt bij de haventerminal.

In welke landen is SOLAS/VGM geldig?

Voor alle landen die lid zijn van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), een agentschap van de Verenigde Naties, is implementatie van SOLAS/VGM verplicht. In sommige landen wordt de nieuwe regel automatisch aangenomen als een nationale regel of wet. In andere landen kunnen aanvullende vereisten gehanteerd worden.

Waarom nu?

De VGM-vereiste is om veiligheidsredenen ingevoerd om zeker te zijn dat de expediteur het juiste gewicht van de container doorgeeft aan de vervoerder. Onzorgvuldige opgaven van gewicht hebben in het verleden veel ongelukken veroorzaakt, met gewonden en schade aan goederen als gevolg.  

Wie is er verantwoordelijk voor het verstrekken van de VGM-gegevens?

Volgens de SOLAS-vereisten is de expediteur (“shipper”) die vermeld staat op de zeevrachtbrief verantwoordelijk voor het verstrekken van het geverifieerde brutogewicht van een geladen container aan de zeevervoerder (“master”) en de terminaloperator (“terminal representative”).

Een NVOCC (zoals Kuehne + Nagel) is de expediteur vis-à-vis de zeevervoerder en is daarom verantwoordelijk voor het verstrekken van de VGM-gegevens aan de vervoerder, op basis van de door de expediteur (d.w.z. opdrachtgever) aangeleverde gegevens. 

Hoe kan ik de container wegen om de VGM te bepalen?

Er zijn twee goedgekeurde weegmethoden:

  • Methode 1: Na het verpakken en verzegelen van een container kan een expediteur de geladen container als geheel wegen of hiervoor een derde partij inschakelen. 
  • Methode 2: De expediteur, of een door de expediteur ingeschakelde derde partij, kan alle verpakkingen en cargostukken apart wegen, inclusief het gewicht van pallets, stuwmateriaal en overige verpakkings- en bevestigingsmaterialen die in de container worden geladen, en daar het leeggewicht van de container bij optellen om zo te komen tot het totaalgewicht van de geladen container.

    

   Meer informatie en uitleg kunt u vinden op de website van de WSC (World Shipping Council).

   Wat is Methode 1?

   Na het verpakken en verzegelen van een container kan een expediteur de geladen container als geheel wegen of hiervoor een derde partij inschakelen. 

   Wat is Methode 2?

   De expediteur, of een door de expediteur ingeschakelde derde partij, kan alle verpakkingen en cargostukken apart wegen, inclusief het gewicht van pallets, stuwmateriaal en overige verpakkings- en bevestigingsmaterialen die in de container worden geladen, en daar het leeggewicht van de container bij optellen om zo te komen tot het totaalgewicht van de geladen container.

   Waar kan ik het leeggewicht van een container vinden?

   Het leeggewicht (tarragewicht) van een container staat vermeld op de containerdeur. Sommige scheepvaartmaatschappijen stellen informatie over het gewicht van hun containers ter beschikking op hun website.

   Het officiële leeggewicht van een container kan echter incorrect zijn als gevolg van bijvoorbeeld uitgevoerde reparaties aan de container of natte houten vloeren.

   Kan een container worden gewogen bij de haventerminal?

   Wettelijk en theoretisch kan een container worden gewogen bij de terminal. Niet alle terminals hebben echter de infrastructuur voor deze service, vooral gezien het grote aantal containers dat de terminal passeert. Het wegen van containers bij de haven zou tot grote opstoppingen en vertragingen kunnen leiden.

   Welke gegevens moet ik aanleveren?

   Als expediteur bent u verplicht om de volgende gegevens te verstrekken aan Kuehne + Nagel:

   1. Het geverifieerde brutogewicht (VGM) per container (inclusief het gewicht van de lading, het laadmateriaal (zoals pallets en laadborden, vul-, stuw- en bevestigingsmaterialen) en het leeggewicht van de container).
   2. Handtekening (naam in blokletters voor EDI) van degene die bevoegd is voor het opgeven van de gewichts- en bedrijfsgegevens.
   3. Additionele informatie en/of documenten indien de betreffende nationale overheidsdiensten of instanties dit vereisen.

   Wat is de deadline voor het aanleveren van de VGM aan Kuehne + Nagel?

   Het uiterste tijdstip dat Kuehne + Nagel hanteert voor het aanleveren van de VGM varieert van haven tot haven, aangezien de handhaving van de VGM-regels de verantwoordelijkheid is van de lokale nationale overheidsdiensten en instanties.

   Wat gebeurt er als ik vergeet om de VGM van een container door te geven?

   Kuehne + Nagel houdt de VGM-status continu in de gaten door middel van waarschuwingsmeldingen. Op die manier zorgen wij voor tijdige opgave van de VGM en vermijden zo het risico dat de container niet geladen mag worden. Als er VGM-gegevens ontbreken, zal een van onze zeevrachtexperts contact met u opnemen.

   Wat zijn de gevolgen als ik de VGM niet doorgeef?

   De vervoerder en de terminaloperator mogen geen geladen container aan boord van een schip laden als zij niet de beschikking hebben over het geverifieerde brutogewicht van die container.

   Als Kuehne + Nagel een FCL laadt namens een expediteur, wie is er dan verantwoordelijk voor het aanleveren van de VGM?

   In dit scenario treedt Kuehne + Nagel op als aannemer (warehouse operator of soortgelijke functie) en laadt en weegt de container namens en in naam van de feitelijke expediteur. De feitelijke expediteur zoals vermeld op het cognossement of de zeevrachtbrief van de vervoerder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het aanleveren van de VGM aan de vervoerder.

   Kuehne + Nagel beperkt haar aansprakelijkheid vis-à-vis de expediteur op basis van haar voorwaarden en/pf afzonderlijk overeengekomen klantencontract.

   Wie is verantwoordelijk voor het controleren en handhaven van “SOLAS/VGM”?

   Overheidsdiensten- en instanties, zoals de Coast Guard in de Verenigde Staten, de Maritime & Coastguard Agency in het Verenigd Koninkrijk en de Kustwacht in Nederland, zijn ervoor verantwoordelijk om te controleren dat expediteurs zich aan de regels houden.