Floating Contact Form Portlet
Contentverzamelaar

Terug Incoterms 2020 - wereldwijde handelsregels

Ervaring en expertise om u te helpen navigeren door de regels voor de verkoop van goederen over de hele wereld.

Kopen en verkopen van goederen in het internationale handelssysteem kan vaak gecompliceerd zijn, omdat de verantwoordelijkheden, kosten en risico's voor alle partijen moeten worden vastgelegd.

Om u te helpen bij het importeren en exporteren van goederen heeft de Internationale Kamer van Koophandel (International Chamber of Commerce; ICC) de Incoterms® (International Commercial Terms) geïntroduceerd, die wereldwijd fungeren als basale handelsvoorwaarden voor het verkopen van goederen. Of u nu een inkooporder verstuurt, een zending verpakt en labelt of een certificaat van herkomst maakt: deze voorwaarden zijn onderdeel geworden van onze dagelijkse voertaal en bedoeld om u te helpen.

Sinds de eerste publicatie van de regels, in 1936, heeft de ICC ze sindsdien voortdurend geëvalueerd en verder ontwikkeld. Om bedrijven te helpen zich op te maken op de volgende eeuw van wereldhandel, is de nieuwste editie, Incoterms® 2020, op 1 januari 2020 in werking getreden. Naar deze voorwaarden moet in de toekomst worden verwezen.

De Incoterms®-regels bevatten een reeks handelsvoorwaarden in de vorm van drieletterige afkortingen, die allemaal een zorgvuldig afgekaderde betekenis hebben, voor het verkopen van goederen over de hele wereld. 

Download hier de officiële Incoterms-wallchart.

Regels voor alle transportmethodes:

EXW - Ex Works (plus plaats van levering)

EXW wordt vaak gebruikt bij het opstellen van een eerste prijsopgave voor het verkopen van goederen zonder enige inbegrepen kosten. EXW betekent dat de verkoper de goederen ter beschikking stelt op diens terrein of op een andere genoemde plaats (terrein, fabriek, magazijn enzovoort). De verkoper hoeft de goederen niet op een vrachtwagen op te laden en hoeft die ook niet in te klaren voor export.

FCA– Free Carrier (plus plaats van levering)

FCA kan twee verschillende betekenissen hebben, elk met verschillende risiconiveaus en kosten voor de koper en verkoper. FCA (a) wordt gebruikt wanneer de verkoper de goederen, ingeklaard voor export, aflevert op een afgesproken plaats op diens eigen terrein is. FCA (b) wordt gebruikt wanneer de verkoper de goederen, ingeklaard voor export, aflevert op een afgesproken plaats die niet op diens eigen terrein is. In beide gevallen kunnen de goederen worden afgeleverd bij een door de koper aangewezen vervoerder of bij een andere door de koper aangewezen partij.

CPT - Carriage Paid To (plus plaats van bestemming)

Onder CPT betaalt de verkoper voor het vervoer van goederen tot de genoemde plaats van bestemming

CIP – Carriage and Insurance Paid to (plus plaats van bestemming)

Vergelijkbaar met CPT, behalve dat de verkoper verplicht is om een minimumverzekering af te sluiten voor de goederen tijdens het transport.

DAP – Delivered at Place (plus plaats van bestemming)

De verkoper wordt geacht te hebben geleverd op het moment dat de zaken aan de koper ter beschikking worden gesteld op het arriverende vervoermiddel en klaar is om te lossen op de genoemde plaats van bestemming. Volgens de DAP-voorwaarden is de verkoper aansprakelijk voor alle risico's die gepaard gaan met het lossen en de verdere verwerking van de goederen.

DPU – Delivered at Place Unloaded (plus plaats van bestemming)

Deze Incoterm vereist dat de verkoper de goederen, gelost, op de genoemde plaats aflevert. De verkoper dekt alle transportkosten (exportkosten, transport, lossen vanaf de hoofdvervoerder op de plaats van bestemming haven- en bestemmingshavengelden) en aanvaardt aansprakelijkheid voor alle risico's tot de aankomst op de plaats van bestemming.

DDP- Delivered Duty Paid (plus plaats van bestemming)

De verkoper is verantwoordelijk voor het afleveren van de goederen op de genoemde plaats in het land van de koper en betaalt alle kosten voor het naar de bestemming brengen van de goederen, inclusief invoerrechten en belastingen. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het lossen.

Regels voor vervoer over zee en over binnenwateren:

FAS – Free Alongside Ship (plus verzendhaven)

De verkoper levert wanneer de goederen naast het door de koper in de genoemde haven van verzending aangewezen schip (bijvoorbeeld op een kade of een binnenschip) is geplaatst. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over wanneer de goederen zich naast het schip bevinden en de koper neemt vanaf dat moment alle kosten op zich.

FOB – Free on Board

De verkoper levert de goederen aan boord van het door de koper aangewezen schip in de genoemde haven van verzending of koopt de goederen die al zo zijn afgeleverd. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over wanneer de goederen zich aan boord van het schip bevinden en de koper neemt vanaf dat moment alle kosten op zich.

CFR – Cost and Freight

De verkoper levert de goederen aan boord van het schip. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over wanneer de goederen zich aan boord van het schip bevinden. De verkoper moet een contract afsluiten voor de kosten en vracht die nodig zijn om de goederen naar de genoemde haven van bestemming te brengen en die betalen.

CIF – Cost, Insurance and Freight

Hetzelfde als CFR, met de toevoeging dat de verkoper ook een minimumverzekering moet afsluiten tegen het risico van de koper op verlies of beschadiging van de goederen tijdens het vervoer.

Verschillen tussen Incoterms® 2010 en Incoterms® 2020:

  • Incoterms® FCA (Free Carrier) biedt nu de extra mogelijkheid om aan boord een aantekening te maken op het cognossement voordat de goederen op een schip worden geladen.

  • De kosten zijn nu gecentraliseerd in A9/B9 van elke Incoterms®-regel.

  • CIP vereist nu ten minste een verzekering met de minimumdekking van de Institute Cargo Clause (A) (All risk, behoudens gespecificeerde uitsluitingen).

  • CIF vereist ten minste een verzekering met de minimale dekking van Institute Cargo Clause (C) (aantal vermelde risico's, onder voorbehoud van gespecificeerde uitsluitingen).

  • De Incoterms®-regels Free Carrier (FCA), Delivered at Place (DAP), Delivered at Place Unloaded (DPU) en Delivered Duty Paid (DDP) houden er nu rekening mee dat de goederen mogen worden vervoerd zonder dat een derde vervoerder wordt ingeschakeld, namelijk door gebruik te maken van eigen vervoermiddelen.

  • De regel Delivered at Terminal (DAT) is gewijzigd in Delivered at Place Unloaded (DPU) om te verduidelijken dat de plaats van bestemming elke plaats zou kunnen zijn en niet alleen een 'terminal'.

  • De Incoterms® 2020 verschuift nu de verantwoordelijkheid voor veiligheidseisen en bijkomende kosten expliciet naar de verkoper.

Bekijk onze Incoterms-webinars:

webinar 'Verschillen tussen Incoterms® 2010 en Incoterms® 2020':
prof. dr. Burghard Piltz spreekt over de regels van de International Commercial Terms (Incoterms®) die in januari 2020 van kracht werden. Klik hier om de opname te bekijken.

Webinar 'Incoterms® 2020 in detail':
In dit webinar verduidelijkt prof. dr. Burghard Piltz de belangrijkste regels van de International Commercial Terms (Incoterms®): ideaal voor beginners of als opfriscursus voor ervaren professionals. Klik hier om de opname te bekijken.

Nuttige informatie

De Incoterms® vormen geen volledig verkoopcontract, maar worden er een onderdeel van. Voor de toepassing ervan moet de volgende structuur worden gebruikt:

'[de gekozen Incoterm®-regel] [naam van de haven, plaats of punt] Incoterms® 2020'

Voorbeeld: 'CIF Shanghai Incoterms® 2020' of 'DAP Plein 2, Den Haag, Nederland Incoterms® 2020'

Als er geen jaartal in de Incoterms® vermeld is geldt het volgende:
 tot 31 december 2019 zijn de Incoterms® 2010 van toepassing.
 vanaf 1 januari 2020 zijn de Incoterms® 2020 van toepassing. 

Als een ander jaar wordt vermeld, bijvoorbeeld Incoterms® 1980, dan zijn de desbetreffende voorwaarden van toepassing.

Raadpleeg de officiële website van de ICC voor meer informatie: https://iccwbo.org.