Floating Contact Form Portlet
Contentverzamelaar

Terug Uw gemakkelijke Brexit-oplossing voor douane-inklaring

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 31 januari 2020 formeel de EU verlaten. Met het einde van de overgangsperiode op 31 december 2020 werden douaneformaliteiten verplicht. Ongeacht wat de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk beschrijft, zijn douaneformaliteiten vereist voor alle goederen die de grenzen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk passeren.

Maak inklaren bij de douane tot een voor u naadloze ervaring

Om onnodige vertragingen, verstoringen aan de grens of belemmerde leveringen te voorkomen, helpt uw eenvoudige Brexit-oplossing u de complexiteit van het inklaringsproces te doorbreken.

Door de export- en import procedures bij de douane in een vroeg stadium te automatiseren vereenvoudigen we het verzamelen van gegevens. Op die manier zijn uw douanegegevens gereed voor inklaring aan de Europese en Engelse grens terwijl uw zendingen al onderweg zijn.

Eenvoudig en begrijpelijk, zodat u zich kunt concentreren op uw bedrijfsvoering.

Hoe werkt het? Door de exportinformatie van de exporteur digitaal te verwerken, importinformatie van de importeur te verzamelen en deze samen te voegen tot een export- en importaangifte, voldoet u aan zowel de eisen van de Europese Unie als aan die van het Verenigd Koninkrijk. Uw gemakkelijke Brexit-oplossing voldoet ook voor aanvullende eisen, zoals de verplichte veiligheids- en beveiligingsberichten bij elke zending.

Verlichting van douanevereisten van de EU en het VK na de Brexit

Hoewel de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK van kracht is, zijn alle goederenbewegingen tussen de beide blokken onderworpen aan douaneprocedures.

Om de douaneformaliteiten te vereenvoudigen heeft de Britse regering een 'gefaseerde aanpak' voor invoer in het VK tot 31 december 2021 geïntroduceerd. Importeurs in het VK hebben de mogelijkheid om niet-gecontroleerde goederen in te voeren onder de zogenaamde Customs Freight Simplified Procedure (GFSP), die de noodzaak van een volledige grensaangifte verschuift naar 31 december 2021.

Wat zijn de komende veranderingen?

Vanaf 1 januari 2022

  • Douaneaangiften bij invoer verplicht voor alle goederen en uitgestelde inklaringen niet meer mogelijk
  • Douanecontroles bij invoer uit de EU
  • Goods Vehicle Movement Service (GVMS) verplicht voor invoer in het VK
  • Pre-notificatie voor producten van dierlijke oorsprong (POAO) en documentencontroles op het Britse IPAFFS-systeem

Vanaf 1 juli 2022

  • Veiligheids- en beveiligingsverklaringen (ENS) vereist voor alle invoer uit het VK
  • Export Gezondheidscertificaat vereist voor POAO
  • Pre-notificatie voor sanitaire en fytosanitaire producten op het Britse IPAFFS-systeem
  • Fysieke controles bij de grenscontroleposten voor dieren en POAO, plus planten en plantaardige producten

Bovendien kunnen handelaren gebruikmaken van het mechanisme van uitgestelde btw, waarbij btw bij invoer alleen moet worden verantwoord, maar niet hoeft te worden betaald op het moment van binnenkomst in het VK.

Als goederen voldoen aan de zogenaamde Rules of Origin (RoO) gelden een nultarief en quota voor zowel binnenkomst in de EU als in het VK. De importeur is verplicht om de preferentiële oorsprong aan te tonen met een door de exporteur verstrekt 'Attest van Oorsprong', of met documenten die voldoen aan de criteria voor een beroep op 'importers knowledge'.


Wij verwerken uw zendingen op twee manieren. Dit is wat we nodig hebben om uitvoer- en invoeraangiften in te dienen:

Om Kuehne+Nagel te machtigen op te treden als uw directe vertegenwoordiger voor het invullen van douaneaangiften (hoeft maar een keer te worden ingevuld).

Het Economic Operators Registration and Identification (EORI) -nummer is een voorwaarde voor het inklaren van goederen in de EU en het VK.

Als de verzender zelfstandig de uitvoeraangifte aanmaakt, moet het Movement Reference Number (MRN) van het Export Accompanied Document (EAD) - over te nemen in de transportopdracht - en het uitvoergeleidedocument aan Kuehne+Nagel worden overhandigd.

Met de algemene voorwaarden, waarde, hoeveelheid en omschrijving van de goederen. Douanerechten en btw worden berekend op basis van de waarde van de goederen en de valuta.

Geharmoniseerde classificatiecode van de goederen.

Beknopte omschrijving van de goederen in de lokale taal, inclusief bruto/nettogewicht en het aantal/soort verpakking.

Waarde van de goederen en valuta om de douanerechten en btw te berekenen.

Overeengekomen leveringsvoorwaarden met uw zakenpartners, omdat die naast de organisatie van het transport, bepalen wie verantwoordelijk is voor de inklaring en de bijbehorende kosten.

Vanaf 1 januari 2022 zijn volledige VK-invoeraangiften vereist. Voor deze procedure moet het UK Entry Number (ENO) beschikbaar zijn vóór het vertrek uit de EU. Een uitzondering wordt toegestaan ​​wanneer de importeur in het VK een eigen GBVB-vergunning heeft.*

* Gebaseerd op het Border Operating Model (BOM) van de Britse overheid

Tot een waarde van 6000 euro: preferentieverklaring op de handelsfactuur wordt aanvaard. Vanaf 6000 euro: exporteurs moeten de status van geregistreerd exporteur (REX) aanvragen.